dnes je 16.7.2024

Input:

§ 21

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 § 21

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 21

(1) Orgány štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín podľa tohto zákona a osobitných predpisov sú:

a) ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva,

b) orgány verejného zdravotníctva,

c) štátna veterinárna a potravinová správa,

d) regionálne veterinárne a potravinové správy.

(2) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu poveriť kontrolné orgány osobitnými úlohami súvisiacimi s úradnou kontrolou potravín. Ministerstvo o takom poverení informuje Európsku komisiu.


Komentár k § 21:

Ustanovenie § 21 stanovuje, ktoré orgány sú orgánmi úradnej kontroly potravín.

Orgánmi úradnej kontroly potravín sú Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva a Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Štátna veterinárna a potravinová správa a Regionálne veterinárne a potravinové správy.