dnes je 16.7.2024

Input:

§ 23

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 § 23

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 23

Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) a d) vykonávajú úradnú kontrolu

a) stárenia (zrenia) liehovín,

b) výroby, manipulovania a umiestňovania na trh potravín

1. živočíšneho pôvodu,

2. rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe na základe analýzy rizika vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, nápojov, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení,

3. geneticky modifikovaných,

4. a poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi,

5. a poľnohospodárskych produktov označených údajmi podľa § 9b.

(2) Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú úradnú kontrolu potravín

a) v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových