dnes je 23.6.2024

Input:

§ 25

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4 § 25

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 25

(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti poverujú akreditované úradné laboratóriá vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín podľa tohto zákona. Akreditované úradné laboratóriá sa poverujú písomne na základe odporúčania štátnej veterinárnej a potravinovej správy alebo úradu verejného zdravotníctva.

(2) Na úradné laboratóriá sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.

(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva po vzájomnej dohode poverujú jedno národné referenčné laboratórium alebo viac národných referenčných laboratórií pre každé referenčné laboratórium Európskej únie podľa osobitného predpisu. Národné referenčné laboratóriá pri svojej činnosti postupujú podľa osobitného predpisu.

(4) Ak už nie sú splnené požiadavky podľa odseku 2, ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môže odňať poverenie podľa odseku