dnes je 16.7.2024

Input:

§ 28

10.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1 § 28

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 28

(1) Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi

a) nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva,

b) predáva nebalené pekárske výrobky v rozpore s § 12 ods. 1 písm. f).

(2) Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi

a) nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,

b) používa na výrobu potravín alebo pokrmov zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky, alebo ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,

c) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, na