dnes je 16.7.2024

Input:

§ 31aa - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2011

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1 § 31aa - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2011

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31aa

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2011

(1) Ustanovenia potravinového kódexu ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach najneskôr do 31. decembra 2014.

(2) Konania krajskej veterinárnej a potravinovej správy začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2011 dokončí regionálna veterinárna a potravinová správa v sídle kraja.

(3) Ustanovenia zákona účinného do 31. októbra 2011 sa vzťahujú na tabakové výrobky do 30. novembra 2011.


Komentár k § 31aa:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností,