dnes je 16.7.2024

Input:

§ 31ae - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.5 § 31ae - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31ae

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Konania podľa § 23 ods. 12 a § 28 ods. 16 v znení účinnom do 31. decembra 2016, ktoré sú začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2016, sa zastavujú.


Komentár k § 31ae:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ustanovení právneho predpisu. V zmysle uvedeného sa za spoločné ustanovenia považujú ustanovenia § 30, § 30a a § 31.

Ustanovenie § 30a tohto zákona ustanovuje obligatórnu povinnosť príslušným orgánom - ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej