dnes je 16.7.2024

Input:

§ 31ag - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 14. decembra 2019

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.7 § 31ag - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 14. decembra 2019

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31ag

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 14. decembra 2019

Konania o uložení pokuty podľa § 28 začaté a právoplatne neskončené do 13. decembra 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 13. decembra 2019.


Komentár k § 31ag:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ustanovení právneho predpisu. V zmysle uvedeného sa za spoločné ustanovenia považujú ustanovenia § 30, § 30a a § 31.

Ustanovenie § 30a tohto zákona ustanovuje obligatórnu povinnosť príslušným orgánom - ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka