dnes je 16.7.2024

Input:

§ 31ah - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.8 § 31ah - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31ah

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Konanie o uložení pokuty podľa § 28 v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.


Komentár k § 31ah:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ustanovení právneho predpisu. V zmysle uvedeného sa za spoločné ustanovenia považujú ustanovenia § 30, § 30a a § 31.

Ustanovenie § 30a tohto zákona ustanovuje obligatórnu povinnosť príslušným orgánom - ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej