dnes je 16.7.2024

Input:

§ 31ai - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2022

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.9 § 31ai - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31ai

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022

  • Konanie o uložení pokuty podľa § 28 a § 29, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. júna 2022 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2022.

  • Výnosy vydané podľa § 3 zákona účinného do 30. júna 2022 ostávajú platné a účinné do 31. decembra 2025.


Komentár k § 31ai:

Dopĺňa sa ustanovenie, ktoré stanovuje, že konania o uložení pokuty podľa § 28 a § 29, ktoré začalo a právoplatne neskončilo do 30. júna 2022 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2022.