dnes je 16.7.2024

Input:

§ 31aj - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.10 § 31aj - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31aj

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Konania začaté po 30. júni 2022 a právoplatne neskončené do dňa vyhlásenia tohto zákona sa dokončia podľa znenia zákona účinného odo dňa vyhlásenia tohto zákona.


Komentár k § 3aj:

Predmetné ustanovuje zakotvuje skutočnosť, v zmysle ktorej ak konanie začalo po 30.6.2022 a nedošlo ešte k jeho právoplatnému skončeniu do dňa vyhlásenia tohto zákona, dokončí sa podľa znenia zákona, ktorá je účinné odo dňa vyhlásenia tohto zákona.