dnes je 16.7.2024

Input:

§ 31f

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.6 § 31f

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31f

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2013

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z. z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky.


Komentár k § 31f:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ustanovení právneho predpisu. V zmysle uvedeného sa za spoločné ustanovenia považujú ustanovenia § 30, § 30a a § 31.

Ustanovenie § 30a tohto zákona ustanovuje obligatórnu povinnosť príslušným orgánom - ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ministerstvu zdravotníctva a štátnej veterinárnej a potravinovej správe - informovať verejnosť o nebezpečných potravinách, zdraviu