dnes je 16.7.2024

Input:

§ 6 - Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh

10.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 § 6 - Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 6

Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh

(1)

Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi podľa osobitného predpisu7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

(2)

Orgány úradnej kontroly potravín uvedené v § 21 ods.