dnes je 23.6.2024

Input:

§ 6a - Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín

10.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1 § 6a - Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 6a

Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín

(1) Zriaďuje sa register potravín pre potravinový semafor. Potravinový semafor je jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín, ktorý zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov. Register potravín pre potravinový semafor je informačný systém, ktorý obsahuje informácie o potravine a prevádzkovateľovi, registrácia je dobrovoľná. Registrujúcim orgánom, správcom a prevádzkovateľom registra potravín je ministerstvo, ktoré zverejní tento register na svojom webovom sídle. Podrobnosti o registrácii, odmietnutí