dnes je 16.7.2024

Input:

§ 7b

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.2 § 7b

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 7b

(1) Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín, je povinný podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr jeden pracovný deň pred ich dovozom.

(2) Prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia alebo nespracovanej zeleniny z iného členského štátu, je povinný podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dodávke týchto potravín najneskôr 24 hodín po ich prijatí.

(3) Informácia o dovoze podľa odseku 1 alebo informácia o dodávke podľa odseku 2 musí obsahovať údaje o

a) mieste určenia dovozu potraviny alebo dodávky potraviny,

b) krajine pôvodu zásielky,

c) druhu dovezenej