dnes je 16.7.2024

Input:

§ 8 - Balenie potravín

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 § 8 - Balenie potravín

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 8

Balenie potravín

(1) Ten, kto balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom alebo predpísanom spôsobe manipulovania s potravinami nepriaznivo neovplyvňujú ich bezpečnosť a kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu potraviny za iný výrobok.

(2) Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami podľa osobitného predpisu.


Komentár k § 8 - Balenie potravín:

Predmetné ustanovenie sa venuje otázke balenia potravín, ktorá má významný vplyv na bezpečnosť a kvalitu potravín. Zdôrazňuje predovšetkým dva aspekty používania obalov a obalových materiálov u potravín, a to funkčnosť