dnes je 23.6.2024

Input:

§ 9a - Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1 § 9a - Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 9a

Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít

(1) Združenie, zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môže prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

(2) Pred podaním žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia musí byť špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a špecifikácia liehovín uchádzajúcich sa o zápis zemepisného označenia a zavedených