dnes je 16.7.2024

Input:

§ 9b

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.2 § 9b

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 9b

 

Označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu

(1) Potraviny a poľnohospodárske produkty možno označovať aj dobrovoľnými údajmi, ktoré sú v súlade s údajmi uvedenými v § 9 a s osobitným predpisom. Podrobnosti o označovaní potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a o ich používaní na účely propagácie a marketingu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Požiadavky a podmienky na používanie označovania potravín a poľnohospodárskych produktov údajmi podľa odseku 1 a ich používanie na účely propagácie a marketingu sa vzťahujú len na potraviny a poľnohospodárske produkty vyrábané a umiestňované na trh v Slovenskej republike.

(3) Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam potravín a poľnohospodárskych produktov označených podľa odseku 1;