dnes je 23.6.2024

Praktické informácie - KALENDÁR
KALENDÁR veľtrhov a výstav 2024

V roku 2023 budú podporené nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike - poľnohospodárske a potravinárske výstavy:

 1. DANUBIUS GASTRO, Bratislava, 20.04.2023 - 23.04.2023
 2. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, 17.08.2023 - 20.08.2023
 3. Ovenálie, Celoslovenské ovčiarske slávnosti, Východná, 11.06.2023
 4. AGROKOMPLEX, Nitra, 17.08.2023 - 20.08.2023
 5. Kôň 2023, Trenčín, 08.09.2023 - 09.09.2023
 6. Demeter, október 2023
 7. Výstava tradičných plemien koní - 100. výr. založenia Žrebčína Motešice, september - október 2023

Regionálne výstavy a chovateľské dni - poľnohospodárske výstavy:

 1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, 22.09.2023
 2. Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra, 12.10.2023
 3. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, máj 2023
 4. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2023
 5. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 02.06.2023
 6. Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 02.07.2023
 7. Chovateľský deň mäsových plemien, Medzianky, september-október 2023
 8. Simmental Cup - Národný šampionát, Masarykov dvor, 21.09.2023

Zahraničné veľtrhy a výstavy - potravinárske výstavy:

 1. BIOFACH, Nemecko, Norimberg, 14.02.2023 - 17.02.2023
 2. Food EXPO, Grécko, Atény, 18.03.2023 - 20.03.2023
 3. Wine Prague, Česko, Praha, 16.05.2023 - 17.05.2023
 4. PLMA, Holandsko, Amsterdam, 23.05.2023 - 24.05.2023
 5. Anuga, Nemecko, Kolín, 07.10.2023 - 11.10.2023
 6. Qingtian International Wine Expo (QWineExpo), Čína, Qingtian, 19.11.2023 - 22.11.2023