dnes je 5.12.2023

§ 20Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31ag - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 14. decembra 2019Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 30aArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7bArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31ai - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2022Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31aj - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhláseniaArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 - Vymedzenie pojmovArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6b - Systém rýchleho varovania a analýza rizikaArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 8 - Balenie potravínArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 21Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 23Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31ac - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31af - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31cArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31dArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 24 - Ochrana potravinovej bezpečnosti štátuArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 25Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31ab - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2014Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31hArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1 - Účel a rozsah zákonaArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 3Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9 - Označovanie potravínArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7aArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31aArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31aa - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2011Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31bArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31ah - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhláseniaArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31eArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31ae - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 30Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 10 - Skladovanie potravínArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7 - Dovoz potravín a vývoz potravínArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 5 - Výroba potravínArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9bArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 28Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 18Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 19Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 32Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31fArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31gArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 26Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 27Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 29Archív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 11 - Preprava potravínArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 12 - Predaj potravínArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 - Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trhArchív

11.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer